Lopende onderzoeken

Onderstaand vind je de scripties waar onze studenten op dit moment mee bezig zijn. De resultaten zullen na afronding gepubliceerd worden als de studenten hier toestemming voor geven.

Scripties 2023-2024

Bachelor scripties

 • What role can social housing corporations play in improving social liveability for resident status holders in a neighbourhood?
  Universiteit Leiden | LUC

 • How does the Thesis Hub The Hague Southwest reduce risks leading to research fatigue?
  Universiteit Leiden | LUC

 

 • Hoe wordt het besluitvormingsproces van de politie bij het maken van een melding bij Veilig Thuis gevormd en welke signalen en indicatoren spelen daarbij een rol?
  Universiteit Leiden | Bestuurskunde

 • Hoe beïnvloeden representativiteit en de bijdrage van de deelnemers de machtsrelatie tussen beleidsmakers, zorgaanbieders en zorgafnemers tijdens coproductie in een wijk met lagere sociaaleconomische status? 
  Universiteit Leiden | Bestuurskunde

 • Hoe ervaren de ouderen in de flats aan de Lozerlaan de sociale cohesie en wat voor invloed heeft dit op hun veiligheidsbeleving?
  Universiteit Leiden | Bestuurskunde

 • Hoe beïnvloeden ervaringen met, prestaties en percepties van overheidsinstanties het institutioneel vertrouwen van alleenstaande ouders?
  Universiteit Leiden | Bestuurskunde


 • Hoe kan stadsdeel Escamp eigenaarschap bij coproductie van groenbeheer gebruiken om het vertrouwen tussen de professional en de burger te verbeteren?
  Universiteit Leiden | Bestuurskunde


 • Hoe worden bewoners van de ouderenflats aan de Lozerlaan gemotiveerd deel te (blijven) nemen aan gezamenlijke activiteiten, om hiermee eenzaamheid tegen te gaan?
  Universiteit Leiden | Bestuurskunde


 • Welke factoren zorgen voor belemmeringen bij betrokkenheid en instemming van bestuurlijke instanties bij burgerinitiatieven uit kwetsbare wijken?  
  Universiteit Leiden | Bestuurskunde


 • Hoe ervaren verschillende typen gemeentelijke overheidsprofessionals in Stadsdeel Escamp de participatie van burgers bij groenonderhoud, en leidt dit tot verschillende kansen en dilemma's?
  Universiteit Leiden | Bestuurskunde

Master scripties

 • In hoeverre ervaren de vrouwelijke sociaal ondernemers van Den Haag Zuidwest met een dubbele identiteit dat ze gezien worden als een volwaardige ondernemer van de wijk, en hoe zien ze zichzelf als sociaal ondernemer?
  Erasmus | Sociologie: engaging public issues     

 • In hoeverre draagt het instapbanen-programma van de Gemeente Den Haag bij aan veranderingen in de sociale integratie en mentale gezondheid van instapbaan-deelnemers in de regio Zuidwest en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
  Universiteit Leiden | Public administration: economie


 • In hoeverre is mixed gender participatie gewenst en bevorderlijk voor de wijk Vrederust, en hoe kan dit worden vormgegeven?
  Erasmus | Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid


 • In hoeverre leiden instapbanen in Den Haag Zuidwest tot een toename van sociale steun onder deelnemers, en in welke mate draagt deze toename bij aan een verbetert welzijn voor deelnemers?
  Universiteit Leiden | Public administration: economie


 • How can inner courtyards contribute to neighborhood livability? How should they be designed to involve residents from start to finish so that they feel responsible for the greenery? What are the prerequisites  for residents to achieve social cohesion in the inner courtyard?
  Erasmus | Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid


 • How do dynamics between the tamarsschool approaches and Eritrean parents' participation approaches shape the parental participation of Eritrean parents at the Tamarschool?
  Erasmus | Governance of Migration and Diversity: public administration


 • Wat is het effect van deelnemen aan de instapeconomie op de zelf gerapporteerde gezondheid van de deelnemers?
  Universiteit Leiden | Public administration: economie


 • How do migration and settlement intentions influence parental engagement in children’s education among Polish families from the Hague South-West?
  Eramsus | Governance of Migration and Diversity: public administration