driehoekje

Visie

De visie van de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest is om de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid te verstevigen, en om hoger onderwijs een relevante impact te laten hebben in de wereld van vandaag. Dit wordt bereikt door de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam samen te brengen met de mensen uit de gemeenschap in Den Haag Zuidwest, en de gemeente Den Haag. Samenwerken vanuit een win-win situatie is hierin leidend. De scriptiewerkplaats streeft ernaar een kennisverzamelplek te zijn voor Den Haag Zuidwest; als een soort ‘duiventil’ waar studenten wellicht komen en gaan maar de opgedane kennis beschikbaar blijft voor stakeholders en volgende studenten die aan de slag gaan met onderzoek.  

 

 

De belangrijkste doelen van de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest zijn: 

Het realiseren van een structurele, wederkerige verbinding tussen de LDE-universiteiten en de gemeente Den Haag, de bewoners en wijkprofessionals van Den Haag Zuidwest.  Dit gebeurt door manieren te creëren waarop iedereen vraagstukken kan aanleveren en gezamenlijk vorm kan geven aan het onderzoeksproces. Het is belangrijk dat deze samenwerking respectvol, eerlijk en wederkerig is. Co-creatie is het uitgangspunt. 

Om studenten relevant onderzoek en projecten te laten doen die belangrijk zijn voor Den Haag Zuidwest, en hen ervaring op te laten doen in een contextrijke leeromgeving die zij kunnen toepassen in de toekomst. Het doel is om studenten te stimuleren om hun persoonlijke, contextgevoelige, sociale vaardigheden verder te ontwikkelen buiten hun comfortabele, academische omgeving.  

De scriptiewerkplaats wil als onderwijsprogramma een nuttige partner zijn voor de gemeente Den Haag, woningbouwverenigingen, gemeenschapsorganisaties en vooral voor de bewoners van Den Haag Zuidwest. Streven naar het vergroten van netwerken, samenwerking en gedeeld eigenaarschap van kennis tussen de LDE-universiteiten, bewoners en andere maatschappelijke belanghebbenden is leidend. 

Scriptiewerkplaats Team

Student Assistent Scriptiewerkplaats

Haagse Kopgroep