Workshop Method Cafe

Start date
End date
Location
Living Lab, Schouwburgstraat 2, Den Haag

Het doel van de workshop: het stimuleren van studenten om andere onderzoeksmethodes dan enquêtes en semigestructureerde interviews te gebruiken voor haar/zijn scriptie.

Welke methode werkt het beste voor jouw doelgroep? Je gaat in gesprek met verschillende experts die hun ervaringen delen. Onderzoekmethodieken zoals photo-voice, art-based workshops, focusgroepen etc. komen aan bod.

Aanmelden kan hier.