Proces

Algemene Informatie
Anders dan vele andere masterscripties, is de startpunt van je onderzoeksopzet de lijst met praktijkgerichte uitdagingen (zie bijlage). Je kiest ervoor om één van de uitdagingen in de lijst te gebruiken als uitgangspunt voor je onderzoeksvraag voor je scriptie. De geformuleerde uitdagingen in de lijst zijn zeer praktijk georiënteerd. Het is jouw taak om deze te vertalen naar een goede onderzoeksvraag. Hier vindt de vertaalslag plaats van praktijk naar onderzoek. Je supervisor kan hierbij richting geven. De eerste weken schrijf je een onderzoeksopzet zoals elke andere masterstudent, echter anders is dat je deze presenteert tijdens de kick-off meeting aan relevante stakeholders zoals beleidsmedewerkers van de gemeente Den Haag, projectleiders en sleutelfiguren in Den Haag Zuidwest. Dit onderdeel van de Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest is verplicht. Het is een mooi startpunt om contacten te leggen voor je data-verzameling en feedback te krijgen op je onderzoeksvoorstel van de stakeholders.

Proces Scriptiewerkplaats


Vervolgens voer je zelfstandig je onderzoek uit voor je scriptie onder begeleiding van je eigen supervisor. Tussentijds zijn drie verplichte workshops waaraan je deelneemt: Workshop Ethische verantwoord onderzoek doen, Workshop Creatieve onderzoeksmethoden en de Workshop Wetenschapscommunicatie. Verder zijn er extra (vrijblijvende!) contactmomenten gepland met andere masterstudenten aangesloten bij de Scriptiewerkplaats. Na het schrijven en afronden van je scriptie, is het verwacht dat je (een gedeelte) van je onderzoeksresultaten concreet vertaalt naar een ander communicatieproduct. Op de slotbijeenkomst worden deze gediscussieerd met de relevante stakeholders via een wereldcafé opzet. Dit is een gelegenheid om terug te geven aan de stakeholders van Den Haag Zuidwest en met hen in gesprek te gaan over je onderzoeksresultaten. De slotbijeenkomst en het communicatieproduct zijn verplichte onderdelen van de Scriptiewerkplaats. Hier wordt de vertaalslag gewaarborgd van onderzoek naar beleid. Zie de afbeelding op de volgende pagina voor het gehele proces.