Workshops

Zoals je al hebt kunnen zien bij het scriptie proces kent de Scriptiewerkplaats een Kick-Off meeting, Slotbijeenkomst en 3 verschillende workshops. Dit zijn de volgende 3 workshops: Ethisch verantwoord onderzoek doen, Method Cafe en Wetenschapscommunicatie. Deze 3 workshops zullen hieronder verder worden uitgewerkt en uitgelegd. 

Workshop Ethiek

Het doel van de workshop Ethiek is na te denken over wat het inhoudt om ethisch verantwoord onderzoek te doen. Bij elke student de bewustwording creëren van de verantwoording die hij/zij heeft wanneer er onderzoek wordt gedaan, zowel bij kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodes. Hier worden onder andere onderdelen als privacy beleid, data opslag, sensitieve onderwerpen, teruggeven aan je participanten behandeld in de workshop. Deze workshop wordt gegeven door Dr. Rodrigo Mena Fluhmann en Dr. Nanneke Winters of the Internationale Institute of Social Studies (ISS). 

Aanmelden

r

 

Workshop Method Cafe

Het doel van de Method Cafe workshop is om jou (de student) te stimuleren andere onderzoeksmethodes dan enquêtes en semigestructureerd interviews te gebruiken voor je scriptie. Welke methodes werkt het beste voor jouw doelgroep? Je gaat in gesprek met verschillende experts die hun ervaringen delen. Onderzoekmethodieken zoals photo-voice, art-based workshops, focusgroepen et cetera komen aanbod. 

Aanmelden

taart

 

Workshop Wetenschapscommunicatie

Het doel van de workshop wetenschapscommunicatie is het conceptualiseren (een gedeelte) van je onderzoeksresultaten naar een communicatieproduct voor een andere doelgroep dan academici: hoe zou je bijvoorbeeld je onderzoeksresultaten presenteren aan je participanten/bewoners in Den Haag Zuidwest? We bespreken onder andere het doel, publiek, format en bericht van communicatiedoeleinden. De workshop wordt deels gegeven voor Julie Schoorl van Universiteit Leiden, Science Communication and Society. Daarbij sluit een beleidsmedewerker aan om de praktische kant van beleidsnotities te belichten. 

Aanmelden

Attachments
Studiegids 2023-2024 (925.93 KB)