Workshops

EthiekIn het kort

Zoals je hebt kunnen lezen bevat de Scriptiewerkplaats 3 workshops die je als student verplicht moet bijwonen. De workshops zijn verplicht voor studenten die zijn aangesloten bij de Scriptiewerkplaats voor het schrijven van hun scriptie. Echter, de workshops zijn optioneel voor (bijna) alle master studenten met studies gerelateerd aan Governance & Migration. Dit zorgt er voor dat de sessies bestaan uit een diverse groep studenten met verscheidene studie achtergronden. Gedurende deze sessies zul je meer te weten komen over de volgende onderwerpen:

Workshop Ethisch verantwoord onderzoek doen

Bij deze workshop leer je wat het inhoudt om ethisch verantwoord onderzoek doen. Het doel is om bij elke student bewustwording te creëren van de verantwoording die hij/zij heeft wanneer er onderzoek wordt gedaan, zowel bij kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodes. Hier worden onder andere onderdelen als privacy beleid, data opslag, sensitieve onderwerpen, teruggeven aan je participanten behandeld in de workshop. Deze workshop wordt gegeven door Dr. Rodrigo Mena Fluhmann en Dr. Nanneke Winters of the Institute of Social Science (ISS).

Aanmelden

Workshop Creatieve onderzoeksmethodes

Tijdens deze workshop worden studenten gestimuleerd om andere onderzoeksmethodes dan enquêtes en semigestructureerd interviews te gebruiken voor haar/zijn scriptie. Welke methodes werkt het beste voor jouw doelgroep? Je gaat in gesprek met verschillende experts die hun ervaringen delen. Onderzoekmethodieken zoals photo-voice, art-based workshops, focusgroepen et cetera komen aanbod.

Aanmelden

Workshop Wetenschapscommunicatie

Bij de workshop wetenschapscommunicatie staat het conceptualiseren van je onderzoeksresultaten naar een communicatieproduct voor een andere doelgroep dan academici centraal: hoe zou je bijvoorbeeld je onderzoeksresultaten presenteren aan je participanten/bewoners in Den Haag Zuidwest? We bespreken onder andere het doel, publiek, format en bericht van communicatiedoeleinden. De workshop wordt deels gegeven voor Julie Schoorl van Universiteit Leiden, Science Communication and Society. Daarbij sluit een beleidsmedewerker aan om de praktische kant van beleidsnotities te belichten.

Aanmelden